Pēc ievadītās informācijas nekas nav atrasts
Loading...
Atjaunot

Stratēģiskā pārmaiņu komunikācija - kā pārmaiņas pārvērst uzvaras gājienā

Rādīt aprakstuNerādīt aprakstu
Aicinām Jūs uz semināru, kurā iekšējās komunikācijas stratēģe Ieva Zaumane dalīsies zināšanās un pieredzē par to, kas jāņem vērā pārmaiņu ieviešanā uzņēmumos. Statistika un pieredze rāda, ka ļoti daudzi uzņēmumi, ieviešot pārmaiņas, saskaras ar grūtībām, galvenokārt saistītām ar darbinieku neizpratni, nevēlēšanos pieņemt pārmaiņas un pat apzinātu pretošanos. Tas uzņēmumiem maksā gan laiku, gan naudu. Taču novērojumi arī rāda, ka vadītāji pieļauj klasiskas kļūdas pārmaiņu komunikācijā, kas noved pie neveiksmīga atrisinājuma – laba pārmaiņu ideja kļūst par mokām.
 
SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR:
    Pārmaiņu būtība, veidi un to loma uzņēmuma attīstībā;
    Ko pārmaiņas pieprasa no vadītājiem? Populārākās kļūdas pārmaiņu komunikācijas vadībā;
    Svarīgākais par darbinieku pretošanos pārmaiņām;
    Uzņēmuma kultūras loma pārmaiņās;
    Iekšējās komunikācijas stratēģijas pārmaiņu laikā;
    Instrumenti rezultatīvai pārmaiņu komunikācijas vadībai;
    Soļi veiksmīgas pārmaiņu komunikācijas virzīšanai.
 
09.30 – 10.00
Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
10.00 – 11.30
Seminārs
11.30 – 11.45
Kafijas pauze
11.45 – 13.15
Seminārs
 
Mērķauditorija: uzņēmumu/organizāciju augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, un komunikācijas vadītājiem.
 
Lektore: Ieva Zaumane
Komunikācijas stratēģiskās vadības nozarē strādā jau vairāk nekā 17 gadus. Pieredzi guvusi gan valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā. Pirms aptuveni 7 gadiem padziļināti sāka pētīt organizāciju iekšējās vides jautājumus. Šobrīd Ieva sava uzņēmuma ietvaros konsultē dažādu organizāciju atšķirīgu līmeņu vadītājus par iekšējās komunikācijas problēmjautājumiem, konsultē vadītājus pārmaiņu vadībā un komunikācijā, palīdz izstrādāt pārmaiņu komunikācijas plānus, iekšējās komunikācijas un darbinieku iesaistes stratēģijas, moderē stratēģiskās iekšējās komunikācijas darbnīcas vadības komandām. Ieva iekšējās komunikācijas stratēģisko skatījumu savieno ar zināšanām par organizāciju sistēmdinamikām, kas sniedz padziļinātu skatījumu uz organizāciju un tajā notiekošo. Savukārt sertificēta kouča kompetences izmanto, strādājot ar komandām gan pārmaiņu, gan ikdienas problēmjautājumu situācijās. Paralēli Ieva izstrādā doktora disertāciju “Iekšējās komunikācijas funkcija un tās stratēģiska vadīšana”, kas ļauj praksē iegūto pieredzi savienot ar akadēmiskajām zināšanās un jaunākajiem pētījumiem. Tas ir viens no lielākajiem ieguvumiem arī Ievas klientiem, jo viņi var būt pārliecināti, ka iegūs aktuālāko skatījumu uz iekšējo komunikāciju.

Viņa uzstājusies vairākās starptautiskās konferencēs ar prezentācijām par iekšējās komunikācijas funkcijas vadīšanu. Tāpat Ieva tic, ka zināšanas ir dzīvas tikai tad, kad ar tām dalās, tāpēc viņa strādā arī ar studentiem Vidzemes augstskolā un Rīgas Stradiņa Universitātē.

Vairāk informācijas: https://www.dbhub.lv/pasakumi/strategiska-parmainu-komunikacija-ka-parmainas-parverst-uzvaras-gajiena

Pasākumi
Pasākumi netika atrasti
Loading...
Atjaunot